الأعضاء المنخرطون

  • تونس   
  • الجزائر   
  • ليبيا   
  • المغرب   
  • موريتانيا   

Al Baraka Bank

Al Baraka Bank

tn_sigle_al-baraka_bank
Etablissement:
Al Baraka Bank
Dirigeants :
Directeur Général : Frej ZAAG
Adresse:
88, Avenue Hédi Chaker – 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 790 000
Fax:
(216 71) 780 235
Site web institutionnel :
www.albarakabank.com.tn
Email :
bestbank@planet.tn
Pays :
Tunisie

Alubaf - International Bank Tunis

Alubaf - International Bank Tunis


Etablissement:
Alubaf – International Bank Tunis
Dirigeants :
Directeur Général : Altaher Mohamed ALSHAMES
Adresse:
Rue 8007 Montplaisir,BP.51 / 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 783 500
Fax:
(216 71) 718 780
Site web institutionnel :
www.alubaf.com.tn
Email :
alub.tn@gnet.tn
Pays :
Tunisie

Amen Bank

Amen Bank


Etablissement:
Amen Bank
Dirigeants :
Président du Directoire : Ahmed EL KARM
Adresse:
Avenue Mohamed V 1002 Tunis
Tél:
(216 71) 835 500
Fax:
(216 71) 833 517
Site web institutionnel :
www.amenbank.com.tn
Email :
amenbank@amenbank.com.tn
Pays :
Tunisie

Arab Banking Corporation -Tunisie

Arab Banking Corporation -Tunisie


Etablissement:
Arab Banking Corporation -Tunisie
Dirigeants :
Directeur Général : Ali KOOLI
Adresse:
Rue du Lac d’Annecy BP.57 les Berges du Lac / 1053 Tunis
Tél:
(216 71) 861 861
Fax:
(216 71) 860 921
Site web institutionnel :
www.arabbanking.com/EN/ABCWORLD/AFRICA/TUNIS/Pages/ABCTunisie.aspx
Email :
abc.tunis@arabbanking.com
Pays :
Tunisie

Arab Tunisian Bank (ATB)

Arab Tunisian Bank (ATB)


Etablissement:
Arab Tunisian Bank (ATB)
Dirigeants :
Directeur Général : Mohamed Férid BEN TANFOUS
Adresse:
Adresse 9, rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél:
(216 71) 351 155
Fax:
(216 71) 342 852
Site web institutionnel :
www.atb.com.tn
Email :
atbbank@atb.com.tn
Pays :
Tunisie

Attijari Bank

Attijari Bank


Etablissement:
Attijari Bank
Dirigeants :
Directeur Général : Hicham SEFFA
Adresse:
95, Avenue de la Liberté – 1002 Tunis
Tél:
(216 71) 849 400
Fax:
(216 71) 782 663
Site web institutionnel :
www.attijaribank.com.tn
Email :
courrier@attijaribank.com.tn
Pays :
Tunisie

Banque de l'Habitat (BH)

Banque de l'Habitat (BH)


Etablissement:
Banque de l’Habitat (BH)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Ahmed RJIBA
Adresse:
Av. Kheireddine Pacha 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 110 000
Fax:
(216 71) 784 417
Site web institutionnel :
www.bh.com.tn
Email :
banquehabitat@bh.fin.tn
Pays :
Tunisie

Banque de Tunisie (BT)

Banque de Tunisie (BT)


Etablissement:
Banque de Tunisie (BT)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed Habib BEN SAAD
Adresse:
2, Rue de Turquie – 1001 Tunis
Tél:
(216 71) 332 188
Fax:
(216 71) 349 477
Site web institutionnel :
www.bt.com.tn
Email :
finance@bt.com.tn
Pays :
Tunisie

Banque de Tunisie et des Emirats (BTE)

Banque de Tunisie et des Emirats (BTE)


Etablissement:
Banque de Tunisie et des Emirats (BTE)
Dirigeants :
Directeur Général : Khaled BEN MILED
Adresse:
5 bis, Bd. Mohamed Badra – 1002 Tunis
Tél:
(216 71) 783 600
Fax:
(216 71) 783 756
Site web institutionnel :
www.bte.com.tn
Email :
bte@bte.com.tn
Pays :
Tunisie

Banque Franco-Tunisienne (BFT)

Banque Franco-Tunisienne (BFT)


Etablissement:
Banque Franco-Tunisienne (BFT)
Dirigeants :
Administrateur Délégué : Sami JEBALI
Adresse:
Rue 8365 Montplaisir 1002 Tunis
Tél:
(216 71) 890 355
Fax:
(216 71) 890 624
Site web institutionnel :
www.bft.com.tn
Email :
dg.bft@bft.com.tn
Pays :
Tunisie

Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)

Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)


Etablissement:
Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)
Dirigeants :
Directeur Général: Mohamed AGERBI
Adresse:
70-72, Av. Habib Bourguiba – BP 520 – 1000 Tunis
Tél:
(216 71) 340 733
Fax:
(216 71) 340 680
Site web institutionnel :
www.biat.com.tn
Email :
webmaster@biat.com.tn
Pays :
Tunisie

Banque Nationale Agricole (BNA)

Banque Nationale Agricole (BNA)


Etablissement:
Banque Nationale Agricole (BNA)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Jaâfar KHATTECHE
Adresse:
Rue Hédi Nouira – 1001 Tunis
Tél:
(216 71) 831 000
Fax:
(216 71) 830 765
Site web institutionnel :
www.bna.com.tn
Email :
bna@bna.com.tn
Pays :
Tunisie

Banque Tuniso - Koweitienne (BTK)

Banque Tuniso - Koweitienne (BTK)


Etablissement:
Banque Tuniso – Koweitienne (BTK)
Dirigeants :
Directeur Général : Houcine MOUELHI
Adresse:
10 bis, Avenue Mohamed V BP. 49 / 1001 Tunis
Tél:
(216 71) 340 000
Fax:
(216 71) 343 106
Site web institutionnel :
www.btknet.com
Email :
contact@btknet.com
Pays :
Tunisie

CITI BANK TUNIS

CITI BANK TUNIS


Etablissement:
CITI BANK TUNIS
Dirigeants :
Directeur Général : Haykel BELHASSINE
Adresse:
55, Avenue Jugurta BP 72 1002 Tunis, Tunisie
Tél:
(216 71) 790 066
Fax:
(216 71) 785 556
Site web institutionnel :
www.citigroup.com/citi/global/tun.htm
Email :
lilia.benyahya@citi.com
Pays :
Tunisie

International Maghreb Merchant Bank (IMM Bank)

International Maghreb Merchant Bank (IMM Bank)


Etablissement:
International Maghreb Merchant Bank (IMM Bank)
Dirigeants :
Directeur Général : Hichem BEN FADHL
Adresse:
87, Avenue Jugurtha Mutuelleville -1082- Tunis.
Tél:
(216 71) 800 266
Fax:
(216 71) 800 410
Site web institutionnel :
http://www.imbank.com.tn
Email :
imbank@imbank.com.tn
Pays :
Tunisie

Qatar National Bank - Tunisia (QNB)

Qatar National Bank - Tunisia (QNB)


Etablissement:
Qatar National Bank – Tunisia (QNB)
Dirigeants :
Directeur Général : Samir BRAHIMI
Adresse:
Rue Cité des sciences BP 320 / 1080 Tunis Cedex
Tél:
(216 71) 713 555
Fax:
(216 71) 713 111
Site web institutionnel :
www.tqb.com.tn
Email :
contact@tqb.com.tn
Pays :
Tunisie

Société Tunisienne de Banque (STB)

Société Tunisienne de Banque (STB)


Etablissement:
Société Tunisienne de Banque (STB)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Abdelwaheb NECHI
Adresse:
Rue Hédi Nouira / 1001 Tunis
Tél:
(216 71) 340 477
Fax:
(216 71) 340 009
Site web institutionnel :
www.stb.com.tn
Email :
stb@stb.com.tn
Pays :
Tunisie

STUSID-BANK

STUSID-BANK


Etablissement:
STUSID-BANK
Dirigeants :
Directeur Général : Abdellatif MECHAAL
Adresse:
32, rue Hédi Karray – Route de la Soukra – BP 20 / 1002 Tunis
Tél:
(216 71) 232 133
Fax:
(216 71) 753 233
Site web institutionnel :
www.stusidbank.com.tn
Email :
stusid@gnet.tn
Pays :
Tunisie

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )


Etablissement:
Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )
Dirigeants :
Administrateur Directeur Général : Patrick POUPON
Adresse:
139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 842 000
Fax:
(216 71) 841 583
Site web institutionnel :
www.ubcinet.net
Email :
ubci.contact@ubcinet.net
Pays :
Tunisie

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )


Etablissement:
Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )
Dirigeants :
Administrateur Directeur Général : Patrick POUPON
Adresse:
139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 842 000
Fax:
(216 71) 841 583
Site web institutionnel :
www.ubcinet.net
Email :
ubci.contact@ubcinet.net
Pays :
Tunisie

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )


Etablissement:
Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )
Dirigeants :
Administrateur Directeur Général : Patrick POUPON
Adresse:
139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 842 000
Fax:
(216 71) 841 583
Site web institutionnel :
www.ubcinet.net
Email :
ubci.contact@ubcinet.net
Pays :
Tunisie

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )

Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )


Etablissement:
Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI -Groupe BNP Paribas- )
Dirigeants :
Administrateur Directeur Général : Patrick POUPON
Adresse:
139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis Belvédère
Tél:
(216 71) 842 000
Fax:
(216 71) 841 583
Site web institutionnel :
www.ubcinet.net
Email :
ubci.contact@ubcinet.net
Pays :
Tunisie

Arab Bank PLC - Algeria

Arab Bank PLC - Algeria


Etablissement:
Arab Bank PLC – Algeria
Dirigeants :
Directeur Général : Ismaïl THOUALBIA
Adresse:
88, BVD Ben Youcef Ben Khedda, N 46 SIDI YAHIA -Algeria -16 036
Tél:
(213 21) 48 00 02 / 03
Fax:
(213 21) 48 00 01
Site web institutionnel :
www.arabbank.com/algeria.aspx
Email :
raouf.bohli@arabbank.dz
Pays :
Algérie

Arab Banking Corporation - ABC Algérie

Arab Banking Corporation - ABC Algérie


Etablissement:
Arab Banking Corporation – ABC Algérie
Dirigeants :
Directeur Général : Nouredin Salah NAHAWI
Adresse:
54, Avenue des frères Bouaddou
Tél:
(213 21) 54 15 15 / 54 15 34
Fax:
(213 21) 54 16 04
Site web institutionnel :
www.arabbanking.com.dz
Email :
abcbank@ist.dz
Pays :
Algérie

Banque Al Baraka d'Algérie

Banque Al Baraka d'Algérie


Etablissement:
Banque Al Baraka d’Algérie
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed Seddik HAFID
Adresse:
Rocade sud, Ben Aknoun – 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 91 64 50 / 55
Fax:
(213 21) 91 64 57
Site web institutionnel :
www.albaraka-bank.com
Email :
info@albaraka-bank.com
Pays :
Algérie

Banque de Développement Local (BDL)

Banque de Développement Local (BDL)


Etablissement:
Banque de Développement Local (BDL)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed KRIM
Adresse:
5, rue Gaci Ammar /42 340 Staoueli W. de Tipaza – 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 39 28 00 / 39 28 56 / 58
Fax:
(213 21) 39 37 99
Site web institutionnel :
www.bdl.dz
Pays :
Algérie

Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR)

Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR)


Etablissement:
Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Boualem DJEBBAR
Adresse:
17, Boulevard Colonel Amirouche BP. 484 / 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 63 49 22
LD:
(213) 64 26 70 /21 64 38 7
Fax:
(213 21) 63 51 46 / 63 49 45
LD:
(213 21) 64 3
Site web institutionnel :
www.badr-bank.net
Email :
dcm@badr-bank.net
Pays :
Algérie

Banque du Maghreb Arabe pour l'Investissement et le Commerce (BAMIC)

Banque du Maghreb Arabe pour l'Investissement et le Commerce (BAMIC)

Etablissement:
Banque du Maghreb Arabe pour l’Investissement et le Commerce (BAMIC)
Dirigeants :
Directeur Général : Tahar Omar NEFFATI
Adresse:
7, rue Dubois – Parc d’Hydra BP 520/ 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 60 21 22 / 60 20 48 / 60 20 31
Fax:
(213 21) 69 45 47 / 60 19 54
Site web institutionnel :
www.bamic-dz.com
Email :
bamic@bamic-dz.com
Pays :
Algérie

Banque Extérieure d'Algérie

Banque Extérieure d'Algérie

Etablissement:
Banque Extérieure d’Algérie
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed LOUKAL
Adresse:
48, Av. Frères Bouaddou 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 23 93 20/ 23 93 30
Fax:
(213 21) 23 90 99 / 56 30 50
Site web institutionnel :
www.bea.dz
Pays :
Algérie

Banque Nationale d'Algérie (BNA)

Banque Nationale d'Algérie (BNA)


Etablissement:
Banque Nationale d’Algérie (BNA)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Achour ABBOUD
Adresse:
8, Boulevard Ernesto Ché Guévara 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 71 47 59 / 71 35 19
LD:
(213 21) 71 31
Fax:
(213 21) 71 24 24 / 71 48 14
Site web institutionnel :
www.bna.dz
Email :
dgbna@wissal.dz
Pays :
Algérie

Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (CNEP Banque)

Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (CNEP Banque)


Etablissement:
Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP Banque)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Rachid METREF
Adresse:
Garidi I – Ilôt G 6 – Kouba 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 28 46 50 / 51/54
LD:
(213 21) 28
Fax:
(213 21) 28 47 35
Site web institutionnel :
www.cnepbanque.dz
Email :
infos@cnepbanque.dz
Pays :
Algérie

Crédit Populaire d'Algérie (CPA)

Crédit Populaire d'Algérie (CPA)


Etablissement:
Crédit Populaire d’Algérie (CPA)
Dirigeants :
Directeur Général : Omar BOUDIEB
Adresse:
Garidi I – Ilôt G 6 – Kouba 16 000 Alger
Tél:
(213 21) 63 57 05 / 14 – 63 56 84
LD:
6
Fax:
(213 21) 63 57 13
LD:
63 56 98 / 63 58 83
Site web institutionnel :
www.cpa-bank.dz
Email :
info@cpa-bank.dz / cpapdg@cpa-bank.dz
Pays :
Algérie

Fonds National d'Investissement (FNI BAD)

Fonds National d'Investissement (FNI BAD)


Etablissement:
Fonds National d’Investissement (FNI BAD)
Dirigeants :
Directeur Général : H’acène HADDAD
Adresse:
Adresse Lotissement Mont Froid – Zonka Birkhadem Alger
Tél:
(213 21) 73 80 20 / 74 03 34
LD:
(213 21) 73
Fax:
(213 21) 73 76 38
Pays :
Algérie

Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires (SATIM)

Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires (SATIM)

Etablissement:
Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires (SATIM)
Dirigeants :
Directrice Général : Newel BENKRITLY
Pays :
Algérie

Société de Refinancement Hypothécaire (SRH)

Société de Refinancement Hypothécaire (SRH)

Etablissement:
Société de Refinancement Hypothécaire (SRH)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Abdelkader BELTAS
Adresse:
Centre des affaires 6 A – Iot n° 3 Said Hamdine – Bir Mourad Rais – Alger
Tél:
(213 21) 24 71 13 / 56 47 99
Fax:
(213 21) 24 71 16 / 56 44 36
Site web institutionnel :
www.srh-dz.org
Email :
contact@srh-dz.org
Pays :
Algérie

Agricultural Bank

Agricultural Bank


Etablissement:
Agricultural Bank
Dirigeants :
Adresse:
BP 1100 Tripoli – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 21) 33 33 542 /5
Fax:
(218 21) 33 33 542 /5
Site web institutionnel :
www.agribank-ly.org
Email :
agbank@agribank-ly.org
Pays :
Libye

ALREFI BANK

ALREFI BANK


Etablissement:
ALREFI BANK
Dirigeants :
Adresse:
BP 61461 Houn Al jofra, Libye
Tél:
218 572605705
Fax:
218 572605144
Site web institutionnel :
www.alrefi-bank.com
Email :
alrefi@alrefi-bank.com
Pays :
Libye

Alsaraya Trading and Devolpment Bank

Alsaraya Trading and Devolpment Bank


Etablissement:
Alsaraya Trading and Devolpment Bank
Dirigeants :
Adresse:
B.P. : 12119 Avenue Mizrane – Tripoli – Lybie
Tél:
+ 218 21 4445106
Fax:
+ 218 21 4447692
Pays :
Libye

Alwaha Bank

Alwaha Bank


Etablissement:
Alwaha Bank
Dirigeants :
Pays :
Libye

Bank of Commerce & Development

Bank of Commerce & Development


Etablissement:
Bank of Commerce & Development
Dirigeants :
Saïd Mohamed Aouadh AL ATRACH
Adresse:
BP 9054 Benghazi – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 61) 90 97 115
Fax:
(218 61) 90 97 300/ 90 97 115
Site web institutionnel :
www.bankofcd.com
Email :
bankofcd@bankofcd.net
Pays :
Libye

Development Bank

Development Bank


Etablissement:
Development Bank
Dirigeants :
ALSEDIEG N. ALSHAIBI
Adresse:
BP 3180 Tripoli – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 21) 480 98 75
Fax:
(218 21) 480 20 45 / 46
Site web institutionnel :
www.ldb.com.ly
Pays :
Libye

Foreign Exchange & Financial Services - Co. Ltd

Foreign Exchange & Financial Services - Co. Ltd


Etablissement:
Foreign Exchange & Financial Services – Co. Ltd
Dirigeants :
Suleiman ALAZZABI
Adresse:
BP 91409 Tripoli – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 21) 48 43 116 – 19
Fax:
(218 21) 48 43 123
Site web institutionnel :
www.sarafa.net
Email :
info@sarafa.net
Pays :
Libye

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank


Etablissement:
Gumhouria Bank
Dirigeants :
Abdelfattah Seghir GHAFFAR
Adresse:
BP 685 Tripoli – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 21) 33 34 031/34
Fax:
(218 21) 33 32 505
Site web institutionnel :
www.gumhouria-bank.com
Email :
info@umma-bank.com / edari@gumhouria-bank.com
Pays :
Libye

Libyan Arab Foreign Bank

Libyan Arab Foreign Bank


Etablissement:
Libyan Arab Foreign Bank
Dirigeants :
Mohamed Najib ALJAMAL
Adresse:
BP 2542, Tripoli – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 21) 33 50 155 / 60
Fax:
(218 21) 33 50 168
Site web institutionnel :
www.lafbank.com
Email :
info@lafbank.net
Pays :
Libye

National Commercial Bank

National Commercial Bank


Etablissement:
National Commercial Bank
Dirigeants :
Ahmed Faraj BELKHIR
Adresse:
BP 4647 Tripoli – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 21) 444 60 20
Fax:
(218 21) 36 10 306
Site web institutionnel :
www.ncb.ly
Pays :
Libye

North Africa Bank

North Africa Bank


Etablissement:
North Africa Bank
Pays :
Libye

Sahara Bank

Sahara Bank


Etablissement:
Sahara Bank
Dirigeants :
Abdelhafidh Ali JARJAR
Adresse:
1st September Street P.O Box 720 – Tripoli LIBYA
Tél:
(218 21) 3332771 – 4442920
Fax:
(218 21) 333 7922
Site web institutionnel :
www.saharabank.com.ly
Email :
info@saharabank.com.ly
Pays :
Libye

Saving and Real-Estate Investment Bank

Saving and Real-Estate Investment Bank


Etablissement:
Saving and Real-Estate Investment Bank
Dirigeants :
Tarek Salah ALBRIKI
Adresse:
Khalifa Alzaidi Street P.O Box 2289 – Tripoli LIBYA
Tél:
(218 21) 444 93 08
Fax:
(218 21) 44 49 309
Site web institutionnel :
www.eddekharbank.com
Email :
edara@eddekharbank.com
Pays :
Libye

Wahda Bank

Wahda Bank


Etablissement:
Wahda Bank
Dirigeants :
A. Mehdi ALAOUI
Adresse:
BP 452, Benghazi – Jamahiriya Libyenne
Tél:
(218 61) 22 24 142
Fax:
(218 61) 22 24 122
Site web institutionnel :
www.wahdabank.org
Email :
wahda@wahdabank.com
Pays :
Libye

Al Barid Bank

Al Barid Bank


Etablissement:
Al Barid Bank
Dirigeants :
Président du Directoire : Redouane NAJM-EDDINE
Adresse:
 Angle Bd.Brahim Roudani et Bd Ghandi – N° 798 –  Casablanca 
Tél:
(212) 522 77 59 06 
Fax:
(212) 522 98 37 29
Site web institutionnel :
www.albaridbank.ma
Pays :
Maroc

Arab Bank Maroc

Arab Bank Maroc


Etablissement:
Arab Bank Maroc
Dirigeants :
Directeur Régional  : Abderrahim SAHER
Adresse:
174, Boulevard Mohamed V – BP. 13810 Casablanca 
Tél:
(212) 522 22 31 52
Fax:
 (212) 522 27 58 23
Site web institutionnel :
www.arabbank.ma
Email :
arabbank@marocnet.net.ma
Pays :
Maroc

Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF)

Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF)


Etablissement:
Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF)
Dirigeants :
Président : Abdallah BENHAMIDA / Délégué Général : Mostafa MELSA
Adresse:
95, Boulevard Abdelmoumen – Casablanca
Tél:
(212) 522 48 56 53 à 55
Fax:
Fax : (212) 522 48 56 60
Site web institutionnel :
www.apsf.org.ma
Pays :
Maroc

Attijariwafa Bank

Attijariwafa Bank


Etablissement:
Attijariwafa Bank
Dirigeants :
Président Directeur Général: Mohamed EL KETTANI
Adresse:
2, Boulevard Moulay Youssef –  20 000 Casablanca
Tél:
(212) 522 29 88 88
Fax:
(212) 522 29 41 25
Site web institutionnel :
www.attijariwafabank.com
Email :
contact@attijariwafa.com
Pays :
Maroc

B M C E Bank Of Africa

B M C E Bank Of Africa


Etablissement:
B M C E Bank Of Africa
Dirigeants :
Président Directeur Général : Othman BENJELLOUN
Adresse:
140, Avenue Hassan II  – 20 000 Casablanca 
Tél:
(212) 522 20 04 92 / 96
Fax:
(212) 522 20 15 12
Site web institutionnel :
www.bmcebank.ma
Email :
rp@bmcebank.co.ma
Pays :
Maroc

Banque Centrale Populaire (BCP)

Banque Centrale Populaire (BCP)


Etablissement:
Banque Centrale Populaire (BCP)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed BENCHAABOUN
Adresse:
101, Boulevard Mohamed Zerktouni – BP 10 622 / 20 100 Casablanca 
Tél:
(212) 522 20 25 33/ 22 41 11
Fax:
(212) 522 20 93 40 /  22 26 98
Site web institutionnel :
www.gbp.ma
Pays :
Maroc

Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI -Groupe BNP Paribas)

Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI -Groupe BNP Paribas)


Etablissement:
Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI -Groupe BNP Paribas-)
Dirigeants :
Président du Directoire : Laurent DUPUCH
Adresse:
26, Place des Nations Unies – 20 070 Casablanca 
Tél:
(212) 522 46 10 00
Fax:
 (212) 522 27 82 77
Site web institutionnel :
www.bmci.ma
Email :
bmcinet@africa.bnpparibas.com
Pays :
Maroc

Centre Monétique Interbancaire

Centre Monétique Interbancaire


Etablissement:
Centre Monétique Interbancaire
Dirigeants :
Directeur Général : Mikael NACIRI
Adresse:
8, angle avenue Moulay Rachid et rue Bab El Mansour – 20050 Casablanca
Tél:
(212) 522 94 23 73
Fax:
(212) 522 94 24 00
Site web institutionnel :
www.bmci.ma
Email :
cmi@cmi.co.ma
Site web institutionnel :
www.cmi.co.ma
Pays :
Maroc

Crédit Agricole du Maroc

Crédit Agricole du Maroc


Etablissement:
Crédit Agricole du Maroc
Dirigeants :
Président du Directoire : Tariq SIJILMASSI
Adresse:
2, Rue d’Alger – Rabat
Tél:
(212) 537 73 88 88
Fax:
 (212) 537 73 58 86
Site web institutionnel :
www.creditagricole.ma
Pays :
Maroc

Crédit du Maroc

Crédit du Maroc


Etablissement:
Crédit du Maroc
Dirigeants :
Président du Directoire : Baldoméro VALVERDE
Adresse:
48-58, Bd. Mohamed V -BP. 13 579 Casablanca – Maroc
Tél:
212) 5(22 47 70 00
Fax:
(212) 522 27 71 27
Site web institutionnel :
www.cdm.co.ma
Email :
info@ca-cdm.ma
Pays :
Maroc

Crédit Immobilier & Hôtelier (CIH)

Crédit Immobilier & Hôtelier (CIH)


Etablissement:
Crédit Immobilier & Hôtelier (CIH)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Ahmed RAHHOU
Adresse:
187, Avenue Hassan II, 20000 Casablanca, Maroc
Tél:
212 22479000
Fax:
212 22479363
Site web institutionnel :
www.cih.co.ma
Email :
cih@cih.co.ma
Pays :
Maroc

Société Générale Maroc

Société Générale Maroc


Etablissement:
Société Générale Maroc
Dirigeants :
Président du Directoire : Khalid CHAMI
Adresse:
 55, Bd. Abdelmoumen – Casabkanca
Tél:
(212) 522 43 88 88
Fax:
(212) 522 29 88 09
Site web institutionnel :
www.sgmaroc.com
Email :
contact@sgmaroc.com
Pays :
Maroc

Banque El Amana (BEA)

Banque El Amana (BEA)


Etablissement:
Banque El Amana (BEA)
Dirigeants :
Directeur Général : Mohamed Ould Ahmed Salem
Adresse:
Avenue Mamadou Konaté, BP. 5559 Nouakchott – Mauritanie
Tél:
(222) 45 25 59 53
Fax:
(222) 45 25 34 95
Site web institutionnel :
www.bea.mr
Email :
badh@opt.mr
Pays :
Mauritanie

Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS)

Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS)


Etablissement:
 Banque Al Wava Mauritanienne Islamique (BAMIS)
Dirigeants :
Directeur Exécutif : Mohamed TAYA
Adresse:
Av. du Roi Fayçal – BP 650 Nouakchott – Mauritanie
Tél:
(222) 45 25 14 24 / 45 25 22 66
Fax:
(222) 45 25 16 21  
Site web institutionnel :
www.bamis.mr
Email :
bamis@bamis.mr
Pays :
Mauritanie

Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI)

Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI)


Etablissement:
Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI)
Dirigeants :
Président Directeur Général :  Moulay Abbas
Adresse:
Avenue Gamal Abdel Nasser BP 622 Nouakchott. MAURITANIE
Tél:
(222) 45 25 28 26 / 45 25 24 69
Fax:
(222) 45 25 20 45
Site web institutionnel :
www.bmci.mr
Email :
info@bmci.mr
Pays :
Mauritanie

Banque Nationale de Mauritanie (BNM)

Banque Nationale de Mauritanie (BNM)


Etablissement:
Banque Nationale de Mauritanie (BNM)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed OULD Noueigued
Adresse:
Av. Roi Fayçal – BP. 614 & 291 – Nouakchott – Mauritanie
Tél:
(222) 45 25 26 02 / 45 25 27 07
Fax:
(222) 45 25 33 97
Site web institutionnel :
www.bnm.mr
Email :
bnm10@bnm.mr
Pays :
Mauritanie

Banque pour le Commerce & l'Industrie (BCI)

Banque pour le Commerce & l'Industrie (BCI)


Etablissement:
Banque pour le Commerce & l’Industrie (BCI)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Isselmou Tajidine 
Adresse:
 57, Avenue Gamal Abdel Nasser – B.P 5050 Nouakchott, Mauritanie
Tél:
00 222 529 28 76
Fax:
00 222 529 28 77
Site web institutionnel :
www.bci-banque.com
Email :
bci@bci-banque.com
Pays :
Mauritanie

Banque pour le Commerce et l'Investissement en Mauritanie (BACIM Bank)

Banque pour le Commerce et l'Investissement en Mauritanie (BACIM Bank)


Etablissement:
Banque pour le Commerce et l’Investissement en Mauritanie (BACIM Bank)
Dirigeants :
Directeur Général : Azhar KHAN
Adresse:
54, Avenue du Général de Gaulle – Nouakchott – Mauritanie
Tél:
(222 52) 91 900
Fax:
(222 52) 91 360
Site web institutionnel :
www.bacim.mr
Email :
bci@mauritel.mr
Pays :
Mauritanie

Chinguitty Bank

Chinguitty Bank


Etablissement:
Chinguitty Bank
Dirigeants :
Directeur Général : Salah Eddin Mohamed El Wakwak
Adresse:
Avenue Gamal Abdel Nasser. BP 626. Nouakchott. Mauritanie
Tél:
(222) 45 25 21 73 / 45 25 21 42 
Fax:
(222) 45 25 33 82 / 45 25 33 87 
Site web institutionnel :
www.chbank.mr
Email :
info@chbank.mr
Pays :
Mauritanie

Générale de Banque de Mauritanie pour l'Investissement et le Commerce (GBM)

Générale de Banque de Mauritanie pour l'Investissement et le Commerce (GBM)


Etablissement:
Générale de Banque de Mauritanie (GBM)
Dirigeants :
Président Directeur Général : Mohamed OULD BOUAMATOU
Adresse:
6, Avenue de l’Indépendance – BP. 5558 Nouakchott – Mauritanie
Tél:
(222) 45 25 36 36
Fax:
(222) 45 25 46 47
Site web institutionnel :
www.gbm-banque.com
Email :
ndeye@gbm-mr.com
Pays :
Mauritanie

O R A B A N K (Ex-Bacim Bank)

O R A B A N K (Ex-Bacim Bank)

Etablissement:
O R A B A N K (Ex-Bacim Bank)
Dirigeants :
Directeur Général : Azhar Khan
Adresse:
54, Avenue du Général Charles de Gaulle – BP 913 Nouakchott – Mauritanie
Tél:
(222) 36 88 10 88 / 45 25 00 92
Fax:
(222) 45 24 49 37
Site web institutionnel :
www.orabank.net
Pays :
Mauritanie